Loading...
Loading...
Loading...

Instal·lacions elèctriques

• Instal·lacions elèctriques d’edificis residencials.

• Instal·lacions elèctriques domèstiques.

• Instal·lacions elèctriques integrals de naus industrials.

• Instal·lacions per a maquinaria industrial, alimentació, connexió i posta en marxa.

• Enllumenat públic.

• Analisis de xarxes elèctriques ( potència reactiva, harmònics, qualitat de la xarxa,...)

• Instal·lació de sistemes d’alimentació ininterrompuda SAI.